NOVA資訊廣場-全國分店簡介

Ducky One 2 -【 Phantom Black 魅影黑 】

回歸專注於鍵盤的 打字靈魂 與 不凡品味!  
  
魅影曜黑 -
深邃曜黑瀰漫彷彿傳來魅影般低聲絮語
  
簡單不凡 -
單一色調卻不失優雅經典的靈魂
  
體驗手感 -
絕佳回饋帶來那停不下來的快感享受

Ducky One 2 -【 Phantom Black 魅影黑 】Ducky One 2 -【 Phantom Black 魅影黑 】Ducky One 2 -【 Phantom Black 魅影黑 】Ducky One 2 -【 Phantom Black 魅影黑 】Ducky One 2 -【 Phantom Black 魅影黑 】Ducky One 2 -【 Phantom Black 魅影黑 】Ducky One 2 -【 Phantom Black 魅影黑 】Ducky One 2 -【 Phantom Black 魅影黑 】Ducky One 2 -【 Phantom Black 魅影黑 】

(圖文來源:Ducky Keyboard

限時搶購
top