NOVA資訊廣場-全國分店簡介

NOVA開學季帶你去旅行 亞洲不限航點任你遊得獎名單

活動地點:桃園店中壢店新竹店台中英才店嘉義店

活動日期:2019.08.16 ~ 2019.09.15 加入google行事曆

NOVA開學季帶你去旅行 亞洲不限航點任你遊
飛常驚喜有機可乘 得獎名單

亞洲不限航點雙人來回機票 (價值30,000元,共1名)     
310532    鄭X仁    0939279XXX

GOLiFE GoPad DVR7 (價值4,990元,共4名)     
409352    楊X璿    0939681XXX
303404    張X輝    0988351XXX
204161    白X娟    0930955XXX
213669    邱X泊    0983512XXX

NOVA現金禮券1000元 (100名) 
306971    胡X文    0910616XXX
425883    陳X銘    0919848XXX
427144    李X芳    0922639XXX
309279    葉X墉    0921534XXX
427599    吳X君    0958525XXX
210613    江X達    0955635XXX
427787    郭X諭    0976963XXX
210668    邱X方    0935685XXX
108800    蔡X蓉    0981002XXX
428596    陳X玉    0917678XXX
309815    呂X杰    0983934XXX
605472    紀X忠    0960088XXX
424787    黃X茹    0981767XXX
424757    蔣X益    0910529XXX
307075    許X翔    0905530XXX
106666    鄭X豪    0922337XXX
208065    鄭X元    0926118XXX
208121    蔡X惠    0955836XXX
307326    郭X庭    0936217XXX
307352    詹X婷    0933980XXX
208247    劉X華    0975507XXX
423695    林X夫    0988013XXX
423736    王X婷    0952220XXX
208608    劉X隆    0920175XXX
310000    羅X萍    0905617XXX
429213    呂X忠    0987052XXX
312372    陳X傳    0935205XXX
214369    陳X妮    0970709XXX
111173    阮X凱    0909705XXX
434175    詹X翰    0981870XXX
607168    鄺X彥    0933683XXX
435388    蔡X翎    0909430XXX
436573    陳X明    0936515XXX
437036    林X惠    0939639XXX
437286    許X昌    0970603XXX
437573    張X裕    0908372XXX
312351    吳X       0963492XXX
312275    陳X邑    0925057XXX
312114    葉X琴    0918877XXX
429438    朱X成    0910503XXX
310622    林X綺    0989620XXX
430473    江X顯    0930012XXX
310953    蘇X偉    0916132XXX
110011    施X瑋    0932282XXX
110240    曾X霖    0911621XXX
432003    張X萱    0976231XXX
432775    陳X維    0988568XXX
213766    楊X愷    0905561XXX
110742    王X均    0917793XXX
439257    游X量    0986551XXX
400361    楊X蓉    0928006XXX
601037    彭X玲    0921686XXX
201637    林X隆    0916126XXX
302137    温X鈞    0955042XXX
201981    蔡X義    0932100XXX
409919    李X雯    0915278XXX
302606    鄭X揚    0932118XXX
410374    張X婷    0928405XXX
302673    薛X苒    0972279XXX
302937    許X嘉    0910772XXX
601711    林X雲    0928219XXX
201439    温X雯    0922289XXX
301714    白X通    0911792XXX
407663    陳X勳    0963628XXX
400952    陳X嘉    0968193XXX
600074    伍X恩    0922579XXX
600085    賴X銘    0978088XXX
200198    孫X慧    0927415XXX
404715    孟X玲    0928933XXX
405494    黃X蘭    0985123XXX
301046    林X孺    0916595XXX
406119    岳X文    0912859XXX
101500    陳X萱    0976557XXX
407322    吳X婷    0938290XXX
303297    張X蓉    0910399XXX
411893    謝X文    0936828XXX
305277    吳X曦    0912254XXX
205635    黃X煇    0931157XXX
205774    黃X芳    0917471XXX
205910    袁X寧    0989230XXX
603366    葉X昀    0975759XXX
305664    許X勳    0928068XXX
419692    施X佑    0985858XXX
420021    葉X翰    0958853XXX
603814    戴X珀    0929191XXX
306627    孫X鉦    0926860XXX
416807    歐X勤    0921653XXX
416574    洪X桓    0928433XXX
205274    黃X輝    0918225XXX
411944    蔡X美    0955559XXX
303452    蕭X銘    0952892XXX
412084    邱X鈞    0966511XXX
412444    柯X達    0930827XXX
602422    曾X敏    0956708XXX
414425    汪X勳    0958035XXX
104468    馮X諭    0929364XXX
204808    吳X裡    0953191XXX
304848    陳X玉    0933976XXX
205069    方X禹    0931085XXX
422234    宋X義    0938750XXX

恭喜以上得獎者,請於108/09/30(一)前攜帶個人身份證與抽獎券之存根聯,本人親自到原購買NOVA管理部辦理領獎事宜,逾期無效。
-依中華民國稅法規定,贈品金額超過$1,001()以上者,需開立扣繳憑單。,贈品金額超過$20,000()以上者,須繳交10%機會中獎稅。
-非國內居住的個人,不限中獎金額,須繳交20%機會中獎稅。
-贈品不得轉換現金,以現場實物為準,NOVA員工及館內店家員工不得參加。
-活動詳情請參閱NOVA網站及賣場公告,NOVA資訊廣場保留此活動最終解釋權。

限時搶購
top