SEARCH NOW
站內搜尋
新竹店 - 118 櫃-DJI空拍機專賣店 【薪創數位】

地址:新竹市光復路二段200號

電話:03 - 575-1789

主力商品: 相機/攝錄影/空拍機、其它、家電

專業相機攝影器材

空拍/航拍/棚拍器材

照相/攝影/空拍教學

商攝及形象影片服務

LINE ID: newq228

新竹店 - 1F
105 櫃 - 薪創數位
: 03-575-1751
108 櫃 - OPPO
: 03-516-5885
117 櫃 - 美膜女
: 0989-883489
138 櫃 - ASUS ROG專賣店
: 03-575-3007
139 櫃 - DELL專賣店
: 03-516-0166
140 櫃 - ASUS三井電腦
: 03-571-8381
145 櫃 - 書耕電腦
: 03-572-8782