SEARCH NOW
站內搜尋
新竹店 - 127 櫃-ACER宏碁筆電專賣店

地址:新竹市光復路二段200號

電話:03 - 516-9043

主力商品: 桌上型電腦、筆記型電腦

ACER筆記型電腦、桌上型電腦專賣店

新竹店 - 1F
105 櫃 - 薪創數位
: 03-575-1751
117 櫃 - 美膜女
: 0989-883489
138 櫃 - ASUS ROG專賣店
: 03-575-3007
139 櫃 - DELL專賣店
: 03-516-0166
140 櫃 - ASUS三井電腦
: 03-571-8381
145 櫃 - 書耕電腦
: 03-572-8782